Sammen med de øvrige tomteeierne på Volsdalsneset skal vi etablere tursti langs fjorden og store lekeplasser. På haugen øst for Color Line Stadion skal det etableres tursti og trimløype. Hovedvegen frem til og forbi Color Line Stadion vil bli oppgradert med tosidig fortau, og vi skal også fornye alle de gamle vann- og avløpsledningene i området.

Vi er spesielt glade for at politikerne har valgt å vedta en reguleringsplan som gir oss mulighet til å realisere Niels Torp sitt visjonære boligprosjekt. Niels Torp Arkitekter er et av landes fremste arkitektkontor og nyter internasjonal annerkjennelse. Prosjektet ”Fri Sikt” som de har designet for vår tomt på Volsdalsneset er utformet slik at alle leiligheter får utsikt sydover mot fjorden. Prosjektet består av seks hus med høyder som varierer fra fire til 14 etasjer. Niels Torp Arkitekter har foretatt datasimuleringer og avstemt husenes høyde og plassering på en slik måte at bebyggelsen sikrer gode uterom og solforhold for beboerne og samtidig begrenser tapet av sol for vårt tidligere prosjekt i Sjømannsvegen 17.

Vi har nå påstartet det viktige arbeidet med å innhente priser for de ulike fagdisipliner, for å få oversikt over de totale kostnadene til første fase. Dette er et omfattende arbeide. Vi håper at mange entreprenører deltar og at vi får til en god konkurranse mellom aktørene. Vi arbeider samtidig videre med finpussen på byggene, leilighetsmixen, fellesarealer o.l. Der vil bli noen justeringer på byggene ift det som ligger på prosjektets hjemmeside per i dag. Dette vil vi komme tilbake til dere på når de nye løsningene foreligger.

Vi planlegger å legge leilighetene i første byggetrinn ut for salg i løpet av høsten 2017. Første byggetrinn omfatter de tre husene som ligger lengst syd, hus 1, 5 og 6. Vi er nå i ferd med å sy sammen en fremdriftsplan for våren og sommeren 2017.

Det første som vil skje er at vi vil komme tilbake til dere med en leilighetsvelger. Denne vil favne om de endelige leilighetstypene som fase 1 vil inneholde. Vi vil samtidig be om en tilbakemelding på hvem av dere som står på interessentlisten som fortsatt er interessert i å kjøpe leilighet av Fri Sikt Volsdalsberga og ønsker og være med til neste runde.

Deretter vil det komme en ny runde hvor det vil være mulig å reservere den leiligheten en ønsker å kjøpe. Det vil således skje flere ting fremover, så det kan være lurt å følge med. De som har registrert seg gjennom websiden vår www.frisikt.ulsmo.no

vil uansett få informasjon om det som skal skje på forhånd.

Da blir det en spennende vår og sommer som ligger foran oss. Men før den tid gjenstår det bare for oss å ønske dere alle en riktig GOD PÅSKE!

Med vennlig hilsen
Fri Sikt Volsdalsberga