Suksess for Voldsdalsberga.

Boligprosjektet Fri Sikt Volsdalsberga er et av de største boligprosjektene i Ålesund på 2000-tallet. Boligprosjektet består av 150 leiligheter fordelt over to byggetrinn og 6 hus fra 4-14 etg. Det er det første byggetrinnet på 65 leiligheter og de 3 husene som ligger tettest på Borgundfjorden som nå er lagt ut for salg. Ulsmo Eiendom engasjerte Niels Torp Arkitekter til å utvikle boligprosjektet i tett samarbeid med totalentreprenør Peab Nordang og meglerhusene Notar og EiendomsMegler1. Det er en ny bydel i Ålesund som skal skapes der det gamle slakteriet har vært plassert.

Fri Sikt Volsdalsberga gir, som navnet tilsier, fri fjordutsikt til samtlige leiligheter og gode dagslysforhold. Fri Sikt Volsdalsberga ligger i et skrånende, sydvendt amfi med storslått utsikt over Borgundfjorden og Sunnmørsalpene. Boligene ligger landlig, men bynært, med flotte utearealer, bademuligheter og muligheter for rekreasjon. Dette er det eneste boligprosjektet i Ålesund som får et slikt svært uteområde med både vannspeil og amfi, kvartalslekeplass, badeflak og kyststi. Der er rikelig med plass og rom for beboere i alle aldre, gjester og besøkende. Tomta er løftet opp i bakkant for å forsterke topografien og panoramautsikten. På denne måten vil også leilighetene i første etasje i samtlige bygg kunne se fjorden. Dette blir gode bokvaliteter, sier Ulstein.

41% av boligprosjektet ble solgt i desember og vi skal opp i 60% før byggingen starter, påpeker Ulstein. Det har i løpet av høsten vært snakket og diskutert mye rundt fallende boligpriser og tregere boligmarked. I første byggetrinn koster halvparten av leilighetene under 5 millioner og salget så langt viser at det er solgt like mange leiligheter over 5 millioner som under. Dette viser at boligprosjektet selger godt i flere segmenter, sier Young. Kanskje er ikke boligmarkedet i Ålesund så tregt likevel, sier de to fra Ulsmo Eiendom.

Torsdag 18. januar går den offisielle salgsstarten av stabelen. Da blir vi også synlige på Finn.no. Frem til utgangen av desember har prosjektet vært forbeholdt interessenter som har valgt å forhåndsreservere leiligheter. Vi har derfor stor tro på at pågangen til prosjektet vil vedvare og at det ikke skal ta så lang tid før salgsprosenten er nådd og spaden stikkes i jorda, håper både Ulstein og Young.

For mer informasjon, kontakt:
Ingerid Ulstein, adm dir i Ulsmo Eiendom, e-post ingerid.ulstein@ulsmo.no